Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici aan.

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereen-komst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (de 'zorgverlener') en daaronder begrepen diens werknemers, en de patient. (de 'overeenkomst').

  
Algemene voorwaarden 2019 gehele document