Jorn Varwijk nieuwe voorzitter Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Persbericht

Hoofddorp, 18 april 2018 – Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering is Jorn Varwijk (35) gekozen tot nieuwe voorzitter van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Hij volgt hiermee Bart Kerdijk op die de afgelopen twee jaar deze rol vervulde. “Bart is de afgelopen jaren buitengewoon actief geweest voor de ONT. Nadat hij al eens voorzitter was van 2005 tot 2006, is hij de afgelopen jaren altijd voor en achter de schermen actief geweest voor de ONT, bijvoorbeeld als bestuurslid. Ook was hij intensief betrokken bij het oprichten van het Kwaliteitsregister voor tandprothetici, het KRTP. De afgelopen twee jaar heeft hij de vereniging geleid en mij als jonge bestuurder klaargestoomd voor mijn taak”, aldus de kersverse voorzitter. De leden hebben het volste vertrouwen uitgesproken in het bestuur, dat naast voorzitter Jorn Varwijk bestaat uit Tim Rolink en Youri de Visser. De voordracht van Varwijk werd met 100% van de stemmen aangenomen. 

De nieuwe voorzitter ziet veel bestuurlijke uitdagingen voor de tandprothetici. Varwijk: “De tandprotheticus is naast de tandarts en de mondhygiënist een onmisbaar onderdeel van het mondzorgteam en bovendien de best opgeleide zorgverlener voor de prothetiek, zoals volledige en gedeeltelijke kunstgebitten. Toch zien we om ons heen dat binnen de mondzorg de grenzen worden opgezocht door onbekwaam personeel in te zetten voor delen van juist die zorg. Daar moet verandering in komen! Op dit moment leggen we daarom de laatste hand aan een veldnorm over hoe deze zorg geleverd moet worden.” Samenwerken met tandarts en mondhygiënist is hier volgens Varwijk de sleutel. “Elkaars kwaliteiten en expertise waarderen en gebruiken zorgt ervoor dat de kwaliteit en patiëntveiligheid niet in het geding komt door tussenkomst van niet of nauwelijks opgeleide ‘beunhazen’.” 

Beroepsprofiel

Daarnaast werkt de ONT aan een volledig nieuw beroepsprofiel. Varwijk legt uit: “Er zijn veel veranderingen binnen de sector, denk aan de taakverschuiving van tandarts naar mondhygiënist. Maar ook binnen ons eigen beroep zoals digitalisering, 3D-printen en CADCAM. Door een verbreding van ons vakgebied kunnen wij volledige zorg op het gebied van de mondprothetiek leveren zonder daarbij tandartsen of mondhygiënisten in de weg te zitten. Dit is nodig om het volledige vertrouwen te krijgen van onze collega’s binnen het mondzorgteam om onze patiënten zo goed mogelijk te bedienen met de best mogelijke zorg op maat al dan niet in combinatie met een andere mondzorgverlener. In het nieuwe beroepsprofiel beschrijven we wat een tandprotheticus vandaag de dag moet kunnen en daar kan de Hogeschool Utrecht, waar de opleiding wordt verzorgd, vervolgens in het lesprogramma rekening mee houden.”

De ONT is als vereniging zelf ook volop in beweging. De vereniging die in 1975 is opgericht, groeit en telt inmiddels ruim 500 leden. “De eerste generatie tandprothetici vormt een hele hechte groep en zwaait langzaam maar zeker af.  De afgelopen jaren zien we verjonging en feminisering onder onze leden. Dat is een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging om de verbinding te houden, maar zolang er meer dan de helft van alle leden naar een ALV komen, lijkt dat best aardig te lukken”, lacht Varwijk die sinds 2012 tandprotheticus is en sinds 2015 tevens als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Daarvoor werkte hij 13 jaar in de tandtechniek. In 2016 trad Jorn Varwijk toe tot het bestuur van de ONT.