Disclaimer

Disclaimer

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website www.kunstgebit.nl. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer en bijbehorende voorwaarden te hebben aanvaard.

Aansprakelijkheid

Website

De ONT neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om juiste en actuele informatie te delen op de website. Desondanks kan de ONT niet instaan voor de volledigheid, actualiteit en/of juistheid van de aangeboden informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De ONT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie en voor gevolgen van het gebruik daarvan. Daarnaast kan de ONT niet instaan voor het foutloos of ononderbroken functioneren van de website.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar externe websites. De ONT heeft geen invloed op de aangeboden informatie op deze websites en kan deze informatie niet controleren op volledigheid, actualiteit en/of juistheid. De ONT aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en inhoud van deze websites.

E-mail

De ONT sluit aansprakelijkheid uit voor het niet tijdig ontvangen en/of verwerken van e-mails. Aan de inhoud van e-mails kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom

Alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder de tekst en het beeldmateriaal, zijn intellectueel eigendom van de ONT en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om deze informatie te kopiëren of op andere wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ONT.

De ONT doet al het mogelijke om de rechtmatige eigenaar van tekst en/of beeldmateriaal te achterhalen. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Indien u van mening bent dat tekst en/of beeldmateriaal op de website uw rechten schaadt, kunt u hierover contact met de ONT opnemen via info@ont.nl. Vermeldt u daarbij in ieder geval welk materiaal het betreft.

Wijzigingen

De ONT behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie alsook deze disclaimer geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen zonder mededeling hiervan. Het ligt op uw weg om de aangeboden informatie en/of de disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen.

Op zoek naar informatie?

Liever een instructiefilmpje?

Klik hier voor Steffie.nl