Links

Hier volgen links naar relevante websites met meer informatie over kunstgebitten.

KwaliteitsRegister TandProthetici (KRTP)
International Federation of Denturists
Zorgwijzer vergoedingen