Kenniscentrum

Welk materiaal past het beste bij mijn kunstgebit?

De keuze voor het materiaal van de tanden in een kunstgebit wordt beïnvloed door zowel persoonlijke gewoonten als de gebruikte productiemethode. Traditioneel werd voornamelijk porselein gebruikt, maar tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor kunststof, vooral vanwege de mogelijkheden die dit materiaal biedt bij digitale vervaardiging. Met kunststof kan de tandprotheticus de pasvorm van het kunstgebit veel preciezer optimaliseren, wat resulteert in een betere pasvorm en comfort voor de drager.

Wilt u hier nog meer over weten?

Wat is de wet WGBO?

Bewaarplicht medische dossiers

De Wgbo (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) verplicht zorgprofessionals om dossiers 20 jaar te bewaren. Deze termijn start vanaf het moment waarop de laatste gegevens in het dossier zijn genoteerd. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden. Dit volgt behalve uit de Wgbo ook uit de AVG (Europese privacywet).

De zorgprofessional moet dossiers bewaren en zorgen dat ze toegankelijk zijn. De beschikbaarheid is van belang voor het uitoefenen van patiëntrechten zoals het recht op inzage of op vernietiging. Bij de bewaarplicht hoort ook dat de beveiliging van de gegevens aan de eisen voldoet. De verantwoordelijkheid ligt bij de praktijkeigenaar of zorginstelling. 

Waarom ontvang ik een kunstgebit paspoort?

Medical Device Regulation (MDR)

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR). Dit kan betekenen dat een product in een andere risicoklasse kan vallen dan voorheen en daarom moet voldoen aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen. Een belangrijk doel van de nieuwe regels is om patiënten meer duidelijkheid te geven. Na plaatsing van een nieuwe prothese ontvangt u van uw zorgverlener daarom een kunstgebitpaspoort. Dit paspoort geeft u informatie over de prothese en de fabrikant. Voor meer informatie klikt u hier.

Wat kan ik verwachten van een behandeltraject bij een nieuw kunstgebit?

Een beslissing voor het overgaan op een kunstgebit gaat vaak gepaard met gevoelens van onzekerheid en angst.

Wilt u hier nog meer over weten?

Welke soorten kunstgebitten bestaan er?

Een kunstgebit is een uitneembare prothese die uw eigen tanden en kiezen vervangt. Er zijn meerdere soorten kunstgebitten. Uw tandprotheticus bespreekt graag met u welk type het beste bij uw situatie past.

Wilt u hier nog meer over weten?

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstmatige tandwortel. Een implantaat kan bijvoorbeeld helpen om een kunsttand tussen de andere tanden te plaatsen. Ook helpen implantaten met het maken van een klikgebit.

Wat is een noodprothese?

Een noodprothese is een kunstgebit dat wordt aangemeten terwijl u nog tanden en kiezen heeft. Na het trekken van uw tanden, plaatst de tandprotheticus dit noodgebit. Het noodgebit wordt ook wel immediaatprothese genoemd.

Wilt u hier nog meer over weten?

Ik ben allergisch voor metaal. Kan ik dan wel een frame laten plaatsen?

Bespreek dit met uw tandprotheticus. Bij een allergie voor metaal wordt gezocht naar een passende oplossing. 
Kan ik mijn prothese laten opvullen?

U kunt uw prothese laten opvullen. Dit heet rebasen. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij uw tandprotheticus. Uw tandprotheticus geeft u verdere informatie en heeft antwoord op vragen als tijdsduur en kosten.

 

Wat is een klikgebit op implantaten?

Een klikgebit is eigenlijk een kunstgebit op implantaten, waar veel variaties en mogelijkheden in/voor zijn. De meest voorkomende variant is het klikgebit voor de onderkaak. De onderkaak kan vaak erg geslonken zijn. Dat biedt minder houvast voor de onderprothese. Dit kan vaak verbeteren door de prothese op de implantaten 'te klikken'.

Is het mogelijk een behandeling aan huis te krijgen?

Bent u aan huis gebonden? Vraag uw tandprotheticus of hij de mogelijkheid heeft u aan huis te behandelen. 


Is happen altijd nodig om een afdruk van mijn gebit te maken?

Happen is niet altijd nodig. Er bestaan (digitale) technieken die een oude prothese kunnen kopiëren. Ook kan een scan van uw mond worden gemaakt. Dat maakt dat 'happen' niet nodig is. Wel is dan vaak nog een precisieafdruk van uw gebit nodig om de beste pasvorm en randaansluiting te bepalen. Vraag uw tandprotheticus naar de mogelijkheden.