Kenniscentrum

Hoe gaat een tandprotheticus om met Corona?

In tijden van corona gaan tandprothetici extra zorgvuldig te werk. Net als tandartsen en mondhygiënisten volgen tandprothetici de nieuwe Leidraad Mondzorg Corona. Deze Leidraad is een aanscherping van de reguliere richtlijnen voor infectiepreventie in de mondzorg waarin zorgvuldige hygiënemaatregelen staan beschreven. De opzet en inhoud van de Leidraad met aanvullende maatregelen is afgestemd met het RIVM, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van VWS.

Wilt u hier nog meer over weten?

Welke soorten kunstgebitten bestaan er?

Een kunstgebit is een uitneembare prothese die uw eigen tanden en kiezen vervangt. Er zijn meerdere soorten kunstgebitten. Uw tandprotheticus bespreekt graag met u welk type het beste bij uw situatie past.

Wilt u hier nog meer over weten?

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstmatige tandwortel. Een implantaat kan bijvoorbeeld helpen om een kunsttand tussen de andere tanden te plaatsen. Ook helpen implantaten met het maken van een klikgebit.

Wat is een noodprothese?

Een noodprothese is een kunstgebit dat wordt aangemeten terwijl u nog tanden en kiezen heeft. Na het trekken van uw tanden, plaatst de tandprotheticus dit noodgebit. Het noodgebit wordt ook wel immediaatprothese genoemd.

Wilt u de folder inzien?

Ik ben allergisch voor metaal. Kan ik dan wel een frame laten plaatsen?

Bespreek dit met uw tandprotheticus. Bij een allergie voor metaal wordt gezocht naar een passende oplossing. 
Kan ik mijn prothese laten opvullen?

U kunt uw prothese laten opvullen. Dit heet rebasen. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij uw tandprotheticus. Uw tandprotheticus geeft u verdere informatie en heeft antwoord op vragen als tijdsduur en kosten.

 

Wat is een klikgebit op implantaten?

Een klikgebit is eigenlijk een kunstgebit op implantaten, waar veel variaties en mogelijkheden in/voor zijn. De meest voorkomende variant is het klikgebit voor de onderkaak. De onderkaak kan vaak erg geslonken zijn. Dat biedt minder houvast voor de onderprothese. Dit kan vaak verbeteren door de prothese op de implantaten 'te klikken'.

Is het mogelijk een behandeling aan huis te krijgen?

Bent u aan huis gebonden? Vraag uw tandprotheticus of hij de mogelijkheid heeft u aan huis te behandelen. 


Is happen altijd nodig om een afdruk van mijn gebit te maken?

Happen is niet altijd nodig. Er bestaan (digitale) technieken die een oude prothese kunnen kopiëren. Ook kan een scan van uw mond worden gemaakt. Dat maakt dat 'happen' niet nodig is. Wel is dan vaak nog een precisieafdruk van uw gebit nodig om de beste pasvorm en randaansluiting te bepalen. Vraag uw tandprotheticus naar de mogelijkheden.