Kenniscentrum

Hoe gaat een tandprotheticus om met Corona?

In tijden van corona gaan tandprothetici extra zorgvuldig te werk. Net als tandartsen en mondhygiënisten volgen tandprothetici de nieuwe Leidraad Mondzorg Corona. Deze Leidraad is een aanscherping van de reguliere richtlijnen voor infectiepreventie in de mondzorg waarin zorgvuldige hygiënemaatregelen staan beschreven. De opzet en inhoud van de Leidraad met aanvullende maatregelen is afgestemd met het RIVM, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van VWS.

Alle vormen van tandprothetische zorg evenals de mondzorg (medische contactberoepen) blijven toegankelijk tijdens de ‘harde lockdown’ die op 14 december 2021 door minister-president Rutte is afgekondigd. Bij het bieden van deze zorg vragen we ook uw medewerking. Bekijk in deze animatie hoe we met elkaar kunnen zorgen voor verantwoorde zorg in de tandprothetische praktijk.

Publicatiedatum: 30-03-2020

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen