Kenniscentrum

Hoe gaat een tandprotheticus om met Corona?

In tijden van corona gaan tandprothetici extra zorgvuldig te werk. Net als tandartsen en mondhygiënisten volgen tandprothetici de nieuwe Leidraad Mondzorg Corona. Deze Leidraad is een aanscherping van de reguliere richtlijnen voor infectiepreventie in de mondzorg waarin zorgvuldige hygiënemaatregelen staan beschreven. De opzet en inhoud van de Leidraad met aanvullende maatregelen is afgestemd met het RIVM, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van VWS.

Dit betekent dat de noodzakelijke reguliere tandprothetiek en evenals de mondzorg in deze fase van de coronacrisis op een gepaste en verantwoorde manier kan worden hervat. Bij het bieden van de noodzakelijke reguliere zorg vragen we ook uw medewerking. Bekijk in deze animatie hoe we met elkaar kunnen zorgen voor verantwoorde zorg in de tandprothetische praktijk.


Publicatiedatum: 30-03-2020

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen