Kenniscentrum

Wat is de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg?

De Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg ondersteunt verzekerden bij het maken van een passende keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. De Verzekeringswijzer maakt voor u op een eenvoudige wijze inzichtelijk wat er is opgenomen in het inkoopbeleid van verzekeraars en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hebben gemaakt, die voor verzekerden belangrijk zijn.

Met de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg kunt u aan de hand van een sterrenbeoordeling de voor u best passende zorgverzekering kiezen voor wat betreft tandprothetische zorg. U heeft tot en met 31 december 2023 de mogelijkheid om te veranderen van zorgverzekeraar. De Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg is een initiatief van de beroepsvereniging van tandprothetici (ONT).

N.B. Zorgverzekeraars Caresq, Menzis en VGZ hebben aangegeven niet te willen meewerken aan de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg.

Hier vindt u de verantwoording van de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg 2024 en de onderwerpen, criteria en weging voor de beoordeling.

Publicatiedatum: 23-11-2022

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen