Kenniscentrum

Na hoeveel jaar krijg ik weer vergoeding voor een kunstgebit?

Een kunstgebit (ook wel gebitsprothese genoemd) wordt eens in de vijf jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt voor zowel een volledige prothese als een gedeeltelijke prothese. Uw tandprotheticus kan u precies vertellen wat een behandeling kost. Vaak weet hij ook wat u zelf moet bijbetalen. U kunt ook met een prijsopgave van de tandprotheticus bij uw verzekering navragen wat uw vergoedingen zullen zijn.

Wilt u hier nog meer over weten?

Wat is de Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg?

De Verzekeringswijzer Tandprothetische Zorg ondersteunt verzekerden bij het maken van een passende keuze voor een zorgverzekeraar op het gebied van tandprothetische zorg. De Verzekeringswijzer maakt voor u op een eenvoudige wijze inzichtelijk wat er is opgenomen in het inkoopbeleid van verzekeraars en welke afspraken zorgverzekeraars en tandprothetici hebben gemaakt, die voor verzekerden belangrijk zijn.

Wilt u hier nog meer over weten?

Wat kost een nieuw kunstgebit?

Voorlichting over kosten tandprothetische zorg 2024

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (2024, €385,-).  Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. 

Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven ( in eigen beheer) worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA ( Nederlandse Zorgautoriteit). 

Klik hier voor een eenvoudige uitleg van de basisverzekering door Steffie.nl 

Wilt u hier nog meer over weten?

Wat kost een noodprothese (immediaat)?

Een noodprothese wordt voor 75% vergoed door de basisverzekering en valt onder het eigen risico. Het trekken van de tanden en kiezen wordt niet vergoed door de basisverzekering. De precieze prijs is dan ook afhankelijk van het aantal tanden en kiezen dat er getrokken moet worden. Vraag daarom altijd bij uw tandprotheticus en tandarts om een prijsopgave.

Hoe weet ik wat mijn zorgverzekeraar vergoedt?

Uw tandprotheticus kan u precies vertellen wat een behandeling kost. Vaak weet hij ook wat u zelf moet bijbetalen. U kunt ook met een prijsopgave van de tandprotheticus bij uw verzekering navragen wat uw vergoedingen zullen zijn.

Ik heb geen tandartsverzekering, wordt mijn behandeling vergoed?

Behandelingen aan een kunstgebit vallen grotendeels onder de basisverzekering. U krijgt daarom vaak een groot deel vergoedt, maar u heeft wel een eigen risico. Meestal moet u ook zelf nog een deel betalen; dat noemen wij de eigen bijdrage. Desgewenst kunt u uw ONT-tandprotheticus steeds vragen om een prijsopgave. Uw zorgverzekeraar kan uw vragen over uw vergoeding ook beantwoorden.

Moet ik aanvullend verzekerd zijn om een kunstgebit te laten aanmeten?

Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Uw zorgverzekeraar kan u informeren of een aanvullende verzekering voor u verstandig is.

 

Heb ik een verwijsbrief nodig van mijn huis-/tandarts?

Heeft u geen tanden meer? Dan kunt u zonder verwijzing van uw huis-/tandarts naar een tandprotheticus. De tandprotheticus mag zelfstandig patiënten behandelen en de kosten daarvan declareren bij uw zorgverzekeraar. De tandprotheticus maakt ook gedeeltelijke protheses, frameprotheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten. Dat doet hij samen met een tandarts of een implantoloog met een verwijsbrief.

Moet mijn tandprotheticus een contract hebben om een vergoeding voor mijn gebit te ontvangen?

U bent niet verplicht om naar een gecontracteerde tandprotheticus te gaan. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar en kan soms lager uitvallen. Het is daarom verstandig om van tevoren informatie op te vragen bij de tandprotheticus en zorgverzekeraar.

Mijn prothese is beschadigd. Wat krijg ik precies vergoed?

Een reparatie van een kunstgebit wordt voor 90% procent vergoed vanuit de basisverzekering. Het valt wel onder het eigen risico. Een reparatie aan een gedeeltelijke prothese wordt niet vergoed door de basisverzekering.

Waar heb ik een machtiging voor nodig?

Bij bepaalde behandelingen is een machtiging een vereiste, om een vergoeding te kunnen krijgen van de zorgverzekeraar. Wanneer dit het geval is, legt de tandprotheticus dit aan u voor en doet de aanvraag.

Waar vind ik de vergoeding voor mijn tandprothetische behandeling?

U vind de vergoedingen op de website van uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar kan andere vergoedingen hanteren. De eigen bijdrage die u moet betalen en het eigen risico gelden altijd, bij alle verzekeraars. Meer informatie over de vergoedingen bekijkt u in dit rekenvoorbeeld.

Wilt u hier nog meer over weten?

Waarom krijg ik een factuur van een ander bedrijf?

Factoringmaatschappijen zoals Famed/Infomedics zijn bedrijven die declaraties afhandelen. Zij sturen u een rekening namens uw tandprotheticus toe. Als het mogelijk is, dan controleren zij voor u of uw zorgverzekeraar (een deel van) uw rekening vergoedt. U ziet een vergoeding altijd terug op uw rekening en betaalt alleen het bedrag dat overblijft.  Eenvoudig uitgelegd: uw tandprotheticus stuurt de nota naar de factoringmaatschappij, zij controleren wat de verzekeraar betaalt en de rest nota met het bedrag dat u zelf nog moet betalen, ontvangt u van de factoringmaatschappij. .

 

Wanneer heb ik een nieuw kunstgebit nodig?

Wanneer uw kunstgebit niet meer voldoende functioneert en dit niet op een andere manier kan worden verholpen, kan het aanmeten van een nieuwe prothese nodig zijn. In de meeste gevallen is dat pas na vijf tot acht jaar. Na vijf jaar ontvangt  u van de zorgverzekeraar hiervoor een vergoeding. Bij verlies of andere onvoorziene omstandigheden binnen die vijf jaar kan de tandprotheticus met de zorgverzekeraar in overleg over een vergoeding.

Welke zorgverzekering kan ik het beste afsluiten?

Een zorgverzekering is een verzekering op maat die bij uw wensen en behoeftes past. Vergelijk de verschillende aanbieders en zoek de zorgverzekeraar die het beste bij uw wensen, behoeftes en persoonlijke situatie past. 

Waarom wordt een gedeeltelijke prothese niet vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Een gedeeltelijke prothese, zowel een plaatje als een frame, wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Wel is het mogelijk om vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding te krijgen. Informeer bij uw verzekering wat uw vergoeding is.

Welke vergoeding ontvang ik voor reparaties aan mijn prothese?

Reparaties voor een volledige prothese worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u een gedeeltelijke prothese of frame? Dan vergoedt de basisverzekering dit niet. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat uw vergoeding is.

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

Eigen risico: Voor de basisverzekering heeft elke volwassen Nederlander een wettelijk verplicht eigen risico van minimaal €385. Dat betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt zelf betaalt. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de overgebleven kosten.

Eigen bijdrage: De meeste tandprothetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een groot gedeelte van de zorg wordt dus door uw zorgverzekeraar vergoedt. Een gedeelte van de kosten betaalt u zelf. Dat noemen wij de eigen bijdrage. Wanneer u een kunstgebit krijgt, geldt deze eigen bijdrage.

Wilt u hier nog meer over weten?

Wat kost het om mijn gebit op te laten vullen (rebasen)?

De basisverzekering vergoedt rebasingen voor 90% wanneer het om een volledige prothese gaat.  De gemiddelde eigen bijdrage is €20 per kaak. Dit kan per verzekering verschillen. Vraag uw tandprotheticus om een offerte zodat u de precieze kosten kent. Heeft u een gedeeltelijke prothese of frame? Dan vergoedt de basisverzekering de rebasing niet. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat er eventueel wel vergoed wordt.

Voor een volledige prothese zonder implantaten is de eigen bijdrage per kaak ongeveer €20,-. Voor een volledige prothese op implantaten is de eigen bijdrage hoger en afhankelijk van het aantal implantaten.

Wat kost mijn prothese? Een rekenvoorbeeld

  • Een kunstgebit boven en onder, zonder implantaten, kost u ongeveer €300 aan eigen bijdrage. Dat zijn de kosten van 25% die u zelf betaalt, uw eigen bijdrage.
  • Een klikgebit met twee implantaten in de onderkaak (en boven geen), kost u gemiddeld €380 aan eigen bijdrage. 
    De genoemde bedragen staan los van het eigen risico van €385. Als u uw eigen risico nog niet heeft aangesproken in dit kalenderjaar, komen deze kosten voor uw eigen rekening. 

Let op, elke zorgverzekeraar hanteert andere tarieven. Kleine verschillen kunnen er zijn. Een kunstgebit zit in de basisverzekering en wordt dus altijd voor minimaal 75% vergoed, ongeacht of u aanvullend verzekerd bent of niet. Wilt u precies weten wat de kosten zijn of wilt u eerst advies? Dat kan! Neem contact op met een tandprotheticus bij u in de buurt en vraag hem een offerte voor u te maken. Deze kunt u vervolgens voorleggen aan uw zorgverzekeraar.

 

Ik sta ‘onder bewind’ of zit in de schuldsanering. Heb ik recht op een prothese?

Iedereen heeft recht op een prothese. Een groot deel van een prothese wordt door uw zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering die iedere Nederlanden heeft. Het kan voorkomen dat u een tekort heeft voor het resterende bedrag. Het is belangrijk te weten hoe groot het tekort is. Daarnaast is het goed om na te vragen welke bedrag er precies wel of niet wordt vergoed. Neem allereerst contact op met uw tandprotheticus voor een offerte. Vraag ook aan uw bewindvoerder welk bedrag u moet en kunt betalen. Ook kunt u contact opnemen met uw woongemeente waar u mogelijk een aanvraag kunt indienen voor het vergoeden van uw eigen bijdrage.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een klikgebit?

Door bijvoorbeeld een sterk geslonken kaak of een extreem droge mond, kan een 'gewone' prothese soms onvoldoende houvast en stabiliteit bieden. Een kunstgebit op implantaten, oftewel een klikgebit, kan dan uitkomst bieden. De tandprotheticus kan u daarvoor doorverwijzen naar een implantoloog. Wij adviseren u bij doorverwijzing de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te raadplegen. 

 

Wilt u hier nog meer over weten?

Wat is een machtiging?

Met een machtiging geeft een zorgverzekeraar toestemming voor (een deel van de) zorg die vergoed wordt.  In een machtiging kan staan hoe hoog de kosten zijn die de verzekeraar vergoedt. Het kan voorkomen dat u zelf ook nog een deel van de kosten moet betalen. Voor meer informatie kunt u bij  uw zorgverlener of zorgverzekeraar terecht.