Kenniscentrum

Waarom ontvang ik een kunstgebit paspoort?

Medical Device Regulation (MDR)

Sinds 26 mei 2021 geldt een nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR). Dit kan betekenen dat een product in een andere risicoklasse kan vallen dan voorheen en daarom moet voldoen aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen. Een belangrijk doel van de nieuwe regels is om patiënten meer duidelijkheid te geven. Na plaatsing van een nieuwe prothese ontvangt u van uw zorgverlener daarom een kunstgebitpaspoort. Dit paspoort geeft u informatie over de prothese en de fabrikant. Voor meer informatie klikt u hier.

Publicatiedatum: 07-10-2021

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen