Kenniscentrum

Ik sta ‘onder bewind’ of zit in de schuldsanering. Heb ik recht op een prothese?

Iedereen heeft recht op een prothese. Een groot deel van een prothese wordt door uw zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering die iedere Nederlanden heeft. Het kan voorkomen dat u een tekort heeft voor het resterende bedrag. Het is belangrijk te weten hoe groot het tekort is. Daarnaast is het goed om na te vragen welke bedrag er precies wel of niet wordt vergoed. Neem allereerst contact op met uw tandprotheticus voor een offerte. Vraag ook aan uw bewindvoerder welk bedrag u moet en kunt betalen. Ook kunt u contact opnemen met uw woongemeente waar u mogelijk een aanvraag kunt indienen voor het vergoeden van uw eigen bijdrage.

Publicatiedatum: 26-02-2020

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen