Kenniscentrum

Sinds ik een nieuwe prothese heb, slis ik bij het praten.

Kan ik hier iets aan doen?

Om een s- of een t-klank uit te kunnen spreken, heeft de tong rustpunten tegen het bovengebit nodig. Bij een nieuwe prothese is dat nog wel eens wennen. De klachten verdwijnen meestal vanzelf binnen een paar weken. Als dit niet zo is, neem dan contact op met uw tandprotheticus.

Slissen is vervelend. Dit kan verschillende redenen hebben. Het wennen aan uw nieuwe prothese kan daar zeker mee te maken hebben. Het advies is altijd terug te gaan naar uw tandprotheticus om dit bespreekbaar te maken. Hij kan bekijken waar hij de prothese mogelijk aan kan passen om het slissen te verhelpen. Ook kan een logopediste u helpen met het verminderen van het slissen. Bijvoorbeeld door het doen van oefenen die de tongspier sterker maken. Dat kan het slissen doen verminderen of zelfs verdwijnen. 

Publicatiedatum: 26-02-2020

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen