Kenniscentrum

Wat is de wet WGBO?

Bewaarplicht medische dossiers

De Wgbo (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) verplicht zorgprofessionals om dossiers 20 jaar te bewaren. Deze termijn start vanaf het moment waarop de laatste gegevens in het dossier zijn genoteerd. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden. Dit volgt behalve uit de Wgbo ook uit de AVG (Europese privacywet).

De zorgprofessional moet dossiers bewaren en zorgen dat ze toegankelijk zijn. De beschikbaarheid is van belang voor het uitoefenen van patiëntrechten zoals het recht op inzage of op vernietiging. Bij de bewaarplicht hoort ook dat de beveiliging van de gegevens aan de eisen voldoet. De verantwoordelijkheid ligt bij de praktijkeigenaar of zorginstelling. 

Publicatiedatum: 20-01-2022

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen