Kenniscentrum

Mijn prothese is beschadigd. Wat krijg ik precies vergoed?

Een reparatie van een kunstgebit wordt voor 90% procent vergoed vanuit de basisverzekering. Het valt wel onder het eigen risico. Een reparatie aan een gedeeltelijke prothese wordt niet vergoed door de basisverzekering.

Publicatiedatum: 26-02-2020

Is uw vraag beantwoord?

We streven ernaar om deze informatie compleet en feitelijk juist te krijgen